Store bøder

14. juni 2016

DTC foretog d. 12. maj, årets første, uanmeldte besøg hos forskellige trænere. I forbindelse med disse besøg er der konstateret flere alvorlige brud på det gældende regelsæt (§38, Forbuds- & Karandstidslister) vedrørende medicinering og registrering af samme.

Det har medført, at trænerne Jeppe Juel og Gordon Dahl hver er idømt et gebyr på kr.15.000, samt fået et påbud om at bringe forholdene i orden.

Der blev i forbindelse med de uanmeldte besøg udtaget flere dopingprøver på trænernes heste. Disse er nu analyseret på DTC’s laboratorium hos SVA i Uppsala, og alle prøverne var negative (se negative dopingprøver).

Begge trænere beklager overtrædelserne og accepterer de idømte gebyrer.

Hverken DTC eller de to trænere har yderligere kommentarer til sagerne.

DTC vil i de kommende måneder fortsætte med diverse tiltag omkring håndhævelse af det gældende regelsæt vedrørende medicinering.