Server fejl !

25. november 2016

- På "Søg sportsinfo"

Efter at vores data samarbejdspartner ATG har byttet server for "Søg Sportsinfo" på trav.dk, er der opstået nogle små fejl / uoverensstemmelser i databasen.
Dette giver sig bl.a. udslag i at samtlige afkom efter en vilkårlig hoppe er "hingste" på listen, men når man så ser nærmere på afkommet, så har det korrekte køn igen !
Fejlen er fejlmeldt, og ATG vil rette fejlen hurtigst muligt (i starten af næste uge).