Information vedr. moms på auktionerne

8. august 2016

på Aalborg Væddeløbsbane og York Stutteri

Nedenstående forhold gælder for såvel DTC’s Derbyauktion den 27.august som for Opdrætterforeningens auktion på Aalborg Væddeløbsbane den 10.september.

Regler omkring auktionssalg med eller uden moms

Igennem de seneste år har der været megen debat og usikkerhed omkring anvendelsen af momsreglerne, når der er blevet solgt heste på DTC’s Derbyauktion.

Derfor har DTC forud for årets auktion fået udarbejdet et notat, som belyser lovgivningen på området, så der bliver sikkerhed for, at alt foregår korrekt.

Især problemstillingen omkring salg af heste uden moms har været i fokus.

Det skal slås fast, at en ikke-momsregistreret opdrætter/sælger kan sælge sit opdræt uden moms, så længe der ikke er tale om ”økonomisk virksomhed”. Det er personens eget ansvar at være opmærksom på, hvorvidt han/hun i momsmæssig henseende driver økonomisk virksomhed og sørge for registrering, hvis det er påkrævet. Det er altså ikke noget, som DTC skal kontrollere eller har ansvaret for.

For en momsregistreret opdrætter/sælger skal der lægges moms på salgspris.

Brugtmomsreglerne

Ændringen i forhold til det hidtil praktiserede er, at heste, som er blevet solgt uden moms på auktionerne, er blevet det under henvisning til momslovens særlige regler for brugte varer, hvilket ikke har været korrekt.

Salg i henhold til disse regler kan kun foretages af en momsregistreret person/virksomhed og kun på en hest, som vedkommende har indkøbt uden moms eller efter brugtmomsreglerne, og derpå videresælger. Salgsprisen skal ikke tillægges moms, men sælger skal betale moms af forskellen mellem salgs- og indkøbspris. Der vil ikke fremgå noget momsbeløb af fakturaen, og køber har ikke fradrag for det momsbeløb, der er indeholdt i budsummen.

Det vil sige, at sælger skal fremvise købsfaktura til DTC senest 8 dage før auktionen (som dokumenterer, at hesten er købt uden moms eller efter brugtmomsreglerne), hvis hesten skal sælges under brugtmomsreglerne.

For at undgå misforståelser så skal teksten på side 3 i auktionskataloget (Velkommen til DTC’s Derbyauktion 2016) i afsnittet ”Budgivning i faste rammer” forstås sådan, at der generelt tillægges moms på salgspris – med mindre der er tale om heste, som sælges som beskrevet oven for.

Hvilke heste, der sælges uden moms, efter brugtmomsreglerne eller med fuld moms vil blive oplyst senest på auktionsdagen.

Anmeldere, der ønsker hest(-e) solgt uden moms eller efter brugtmomsreglerne på DTC’s Derbyauktion den 27.augut på York Stutteri, bedes kontakte DTC senest torsdag den 18.august (Peter Stenå på stenaa.dtc@trav.dk).

Anmeldere, der ønsker hest(-e) solgt uden moms eller efter brugtmomsreglerne på Opdrætterforeningens auktion den 10.september på Aalborg Væddeløbsbane, bedes kontakte Opdrætterforeningen ved Mikkel Stub på trav@travavl.dk.