Nyt fra DTC

18. oktober 2016

Sanktion i forbindelse med uanmeldt besøg

Træner Søren Johansson

I forbindelse med et uanmeldt besøg hos træner Søren Johansson blev der konstateret en alvorlig overtrædelse af de gældende regler (§ 38.2 i Kalender Nr.1 2016) omkring overholdelse af karenstider.

Derfor idømmes træner Søren Johansson et gebyr på kr. 15.000 samt udelukkelse i to måneder fra deltagelse i anerkendte løb (udelukkelsen træder i kraft 1.december 2016).

Det skal understreges, at de ved det uanmeldte besøg tagne dopingprøver var negative.

Træner Søren Johansson har accepteret sanktionen, og hverken træneren eller DTC har yderligere kommentarer til sagen.