Nyt fra DTC

9. september 2016

I lyset af den netop afholdte pressekonference i Oslo, hvor det blev offentliggjort, at flere heste i træning hos Fabrice Souloy har aflagt positive dopingprøver i forbindelse med starter i Skandinavien, kan DTC oplyse, at ingen af de tre først placerede heste i Copenhagen Cup har aflagt positiv dopingprøve, hvilket også igennem nogen tid er fremgået af DTC’s hjemmeside under menupunktet ”Veterinær” (Dopingprøver udtaget 2016).

Prøverne fra de tre heste er alle blevet standardanalyseret. Endvidere er der ved specialanalyse blevet analyseret for peptider.

Specialanalyser for eksempelvis peptider, tildren, kobolt eller øvrige præparater foretages løbende på begæring af forbundene, og i tilfældet med Copenhagen Cup var specialanalyserne rettet mod peptider.

Der er i henhold til normal praksis ikke lagret dopingprøver fra Copenhagen Cup – dagen, hvorfor det ikke er muligt at foretage yderligere analyser for andre præparater.

DTC gennemførte for første gang analyser for kobolt i forbindelse med Dansk Travderby, og i lyset af sagerne i vore nabolande har vi fået prøverne ekspresanalyseret, og glædeligvis er alle disse prøver negative. Svaret på standardanalyserne fra derby weekenden foreligger endnu ikke, da svar tiden normalt er 2 – 4 uger.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovennævnte kan stilles til Klaus Storm på storm.dtc@trav.dk.