DTC informerer

23. juni 2016

Torsdag fortsatte DTC rækken af uanmeldte besøg, denne gang hos Billund Træner Søren Johansson.

I lighed med tidligere omfattedes kontrollen af diverse administrative forhold, så som behandlingsjournal, tilbageholdelsessedler, hestepas, medicinhåndtering, samt øvrige relevante forhold, ligesom der blev taget dopingprøver på et antal heste.