Caballion

28. november 2017

-sagen afsluttet

Efter mere end tre års venten, er Caballion–sagen nået til en afslutning. Ejerne af Caballion, der var først i mål i Copenhagen Cup 2014, men efterfølgende blev diskvalificeret grundet en positiv dopingprøve, har valgt at acceptere dommen, som blev afsagt 10. november 2017 ved retten i Attunda uden for Stockholm. Ejeren har samtidigt udlignet det økonomiske mellemværende med DTC.

Fra DTC’s side skal lyde en stor tak til de personer i Norge og Sverige (SDK og især den svenske forbundsjurist Göran Wahlman) for deres store hjælp i det lange sagsforløb, hvor der først var sagen om trænerens ansvar og sidenhen sagen vedrørende tilbagebetaling af førstepræmien på kr. 750.000.