Nyt fra DTC

22. maj 2017

For 75 år siden …………..

 I disse dage er det 75 år siden, de dengang fire baner i landet (Charlottenlund, Amager, Århus og Odense) blev enige om at oprette et fælles organ, Dansk Travsports Centralforbund.

Der hersker nogen usikkerhed om, hvorvidt datoen er 21.maj (der i Kalender Nr. 1 står som stiftelsesdagen) eller 25.maj, der af andre historiekyndige kilder nævnes som den korrekte dato. På fotoet ses mændene, der var med bag oprettelsen.

Siden oprettelsen i 1942 er der kommet yderligere fem baner til (Skive 1948, Aalborg 1954, Bornholm 1960, Nykøbing 1966 og Billund 1971)), mens Amager – banen, og siden hen dens ”efterfølger”, Skovbo, er lukket.

Forbundets lange historie er glimrende beskrevet på www.travsportshistorie.dk af Kenn Erik Bech og Henrik Berg – en artikel der kan anbefales.

Jubilæet vil blive fejret i anden halvdel af sæsonen med forskellige tiltag. Blandt andet vil der være en landsdækkende løbsserie med indledende afdelinger på landets otte baner og en finale, ligesom andre arrangementer vil markere jubilæumsåret.