Positiv A-prøve

18. oktober 2017

på hesten Cody

I forbindelse med starten i Billund den 16.august 2017 (2.løb) blev der taget dopingprøve på Cody, der trænes af træner Gordon Dahl.

DTC har modtaget resultatet af A – prøven, der er positiv for procain.

B – prøven fra dopingprøven taget ved starten i Billund sendes til analyse på et fransk laboratorium.

Hvis analysen af B – prøven bekræfter resultatet fra A – prøven, overgives sagen til behandling i Skandinavisk Dopingkomité.
Træner Gordon Dahl har afgivet forklaring, ligesom relevante data er/vil blive indsamlet til brug ved udarbejdelsen af en udredning af sagen.

Fakta om Skandinavisk Dopingkomité

Denne komite er dannet af dansk, svensk og norsk travsports i fællesskab og har til formål at udrede alle sager vedrørende doping og medicinering fra de tre lande. Dermed sikres en ensartet behandling af disse sager landene imellem.

I komitéen sidder en række eksperter fra de tre lande, og efter udredning af den enkelte sag er det komitéens opgave at komme med en vurdering, der efterfølgende sendes til forbundet i det land, hvor den positive dopingtest er blevet udtaget.

Vurderingen indeholder bl.a. en anbefaling til sanktioner i den enkelte sag, og det er så det respektive forbunds opgave at idømme evt. sanktioner.