Vaccinationer

14. september 2017

skal være indført i hestepasset

Vores nabolande har indført en meget restriktiv retningslinje for kontrol af vaccinations informationer. Dette har medført flere bøder, samt slettede heste. Vær derfor opmærksom på at få indført alle vaccinationer i hestens Hestepas, samt at de overholder nedenstående retningslinjer.

Vaccinationsregler:

  • Basis vaccination (dvs. 2 vaccinationer m. min. 3 uger - max 3 mdr. mellemrum).

  • Revaccination må ikke overskride 6 måneder t.o.m. hestens 3. leveår.

  • Revaccination af 4 årige og ældre heste med ikke overskride 12 måneder.

Alle vaccinationer SKAL af hestens dyrlæge indskrives i Hestepasset, samt indberettes til DTC, der indfører disse i DTC’s SportsSystem. Opfylder hesten ikke ovennævnte, skal ny basis vaccination udføres.

 

Præcisering af gældende vaccinationsregler

Alle heste, der opstaldes eller starter på danske travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler.

Ingen hest må opstaldes eller starte på banerne, uden at det er dokumenteret, at den er basis-vaccineret mod influenza. Ved basis-vaccination forstås mindst 2 vaccinationer udført med et interval på mindst 3 uger og højst 3 måneder på den hidtil uvaccinerede hest.

Basis-vaccination skal være tilendebragt senest 10 dage før hesten opstaldes, trænes eller starter på banen.

Efter udført basis-vaccination skal hesten revaccineres med interval, der ikke overskrider 6 måneder, til og med dens 3. leveår. Heste på 4 år og derover skal revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 12 måneder.