Nyt fra DTC

12. juni 2017

Til søndagens løb i Aalborg valgte træner Flemming Jensen i samråd med DTC at slette Aura Garbo og Alamo Boko.

Baggrunden for dette var, at der ved en gennemgang af hestenes behandlingsjournaler (i forbindelse med det uanmeldte besøg hos træneren torsdag den 8.juni) er registreret behandlinger af de to heste, som kunne risikere at give en positiv dopingprøve.

Det skal understreges, at der IKKE er tale om brug af forbudte produkter, men en problemstilling der kan sidestilles med sagen omkring Frances Yoda, hvor der er blevet behandlet med langtidsvirkende kortisoner, der ikke har karenstid.

FORHOLDSREGLER ved behandling af væddeløbsaktive heste

Ved medicinsk behandling af væddeløbsaktive heste spørg dyrlægen om:

  • Haves kendskab til Dansk Travsports Centralforbunds Forbuds- og Karenstidsliste?

  • Hvilken karenstid har den anvendte medicin ifølge Dansk Travsports Centralforbunds Forbuds- og Karenstidsliste?

Nedenstående angives gældende regler og anbefalinger:

Karenstid på minimum 28 døgn

  1. Glukokortikoider (cortisone) med undtagelse af glukokortikoider med kortvarig effekt og hurtig elimering i hesten.

    1. Ved injektion i led/senskeder/bursa med glukokortikoider: Mindst 28 dages karenstid.

  2. Glukokortikoider som triamcinolon acetonid (Kenalog®), betametason fosfat/betametason acetat(Celston®) og metylprednisolon acetat (Depo-Medrol®) har markedsføringstillatelse til humant anvendelse, men ikke til heste. Dyrlæger har derfor et udvidet ansvar ved anvendelse af disse præparater til heste.

  3. Anbefalede karenstider efter injektion af disse præparater i led/senskeder/bursa er basert på, at der anvendes doseringer, som er empirisk etablerede som sædvanlige i klinisk praksis i et eller to led. Anvendes højere dosering eller ved injektion i flere led/senskeder/bursa skal karenstiden forlænges væsentlig udover 28 døgn.

  4. Metylprednisolonacetat (DepoMedrol®) har en langvarig effekt og elimineres langsomt og anbefales ikke til væddeløbsaktive heste.

  5. Triamcinolonacetonid og andre depotformuleringer har lang udskillelse efter intramuskulær injektion.

 

Eksempler på glukokortikoider til mennesker med protraheret virkning, som kan have væsentlig længere udskillelse hos heste udover 28 døgn:

Celeston bifas®

Depomedrol®

Diprofos®

Kenalog®

Lederspan®

DTC vil fraråde anvendelse af disse præparater til væddeløbsaktive heste. 

Hvis man som træner er i tvivl om, hvorvidt den behandling ens hest har været igennem, kan give problemer i relation til karenstid, kan DTC kontaktes på 40 34 46 66 (Klaus Storm).