DTC informerer

7. august 2017

vedrørende ponyer på inderkredsen under løb

Formandsskabet i DTC har på baggrund af den tragiske hændelse i Odense drøftet, i hvilket omfang der er brug for overordnede retningslinjer omkring ponyer på inderkredsen under løbsafvikling og har fundet det nødvendigt, at der udarbejdes sådanne. Det er derfor besluttet at samle et udvalg, hvor de forskellige interesseorganisationer er repræsenteret, som skal fremkomme med en indstilling til næste bestyrelsesmøde i DTC.  Der inviteres repræsentant fra trænerne, amatørerne og ponyerne til at deltage. Det er vigtigt, at vi tilsikrer, der er plads til  alle i  vores sport, samtidig med at vi tilsikrer bedst mulig sikkerhed for afvikling af sporten.

Indtil dette forelægger, henstiller formandsskabet i DTC til, at de enkelte ponyklubber og baner tilsikrer, at der ikke sker opvarmning af ponyer på inderkredsen  under løbsafvikling, indtil det er blevet endeligt behandlet på bestyrelsesmøde i DTC.

Fyens Pony Trav-& Galopklub har allerede redegjort for de regler der er på Fyns Væddeløbsbane som  muligvis kan anvendes som   inspiration for  øvrige baner og ponyklubber, som jo desværre ikke blev fulgt.

Samtidig vil vi indskærpe overfor dommerne, at de er opmærksomme på , om der inden løbsstart forefindes ponyer på  inderkredsen og sikrer, at disse fjernes inden løbsstart.