Hingstefremstilling 2017

19. januar 2017

afvikles på Stutteri Laser, fredag d. 24. februar kl. 9:30

DTC's Avlskommission vil bedømme de fremstillede hingste efter nedenstående retningslinjer: 

 

A. Hingstens egne præstationer

    1. For hingste uden eller med et ikke repræsentativt antal startende afkom: Præstationsindex (0-40 point)

    2. Hingste med et repræsentativt antal startende afkom fordelt på mindst tre årgange i startberettiget alder vurderes udelukkende på baggrund af disses præstationer (0-100 point).

B. Hingstens afstamning

    1. Far (max. 15 point)

    2. Mor/moderlinie (max. 15 point)

C. Holdbarhed

    Veterinær status (0-10 point)

    Subjektiv vurdering af holdbarheden (0-10 point)

D. Eksteriør (0-10 point)

Avlskommissionen placerer på denne baggrund hingsten i en af fremstillingsklasserne jvf. §15, og offentliggør pointtallene for pkt. A-D på fremstillingsbeskrivelsen.

Hingste med én testikel kan ikke fremstilles. Avls-kommissionen kan give dispensation fra dette, dersom årsag til den manglende testikel er et operativt indgreb.

 

- Læs det samlede regelsæt for "Fremstilling af hingst" m.m. på dette link http://www.trav.dk/sporten/regler-og-bestemmelser/hingstefremstilling/