Unghestesatsningen

6. juli 2017

fortsætter som planlagt

”Unghestesatsningen fortsætter som planlagt og allerede udmeldt. Det vil jeg hermed gerne slå helt fast”, siger DTC’s formand, Lindhardt Jensen oven på HFF’s udmelding i går, hvoraf det fremgik, at der blev skåret dele af satsningen væk på grund af en reduktion i den økonomiske tildeling.

”Udmeldingen fra HFF skabte både forvirring og bekymring blandt sportens aktive, men det er der altså ingen grund til. Dansk Galop og DTC står fast på den allerede lagte strategi, der har fremtidens hestemateriale som et af de højt prioriterede områder”, udtaler Lindhardt Jensen.

”HFF’s beslutning er til dels let at forstå, da bestyrelsen går af den 1.januar 2018 i forbindelse med, at HFF nedlægges, hvorfor bestyrelsen ved at reagere på den mindre tildeling sikrer sig, at den ikke fra nogen side kan bebrejdes ikke at have handlet. Med faldende indtægt et år vil det altid være et prioriteringsspørgsmål, om en lagt strategi skal justeres – og det mener sportens to forbund vil være en forkert beslutning i den situation, som sporten befinder sig i”, slutter Lindhardt Jensen.

Hvad omfatter Unghestesatsningen?

For hestene i D – årgangen (født 2015) gælder:

Hvis en hest i 2017 som 2 års eller i 2018 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2018 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 12.000.

For hestene i E – årgangen (født 2016) gælder:

Hvis en hest i 2018 som 2 års eller i 2019 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2019 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 12.000.

For hestene i F – årgangen (født 2017) gælder:

Hvis en hest i 2019 som 2 års eller i 2020 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2020 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 12.000.

For hestene i G – årgangen (født 2018) gælder:

Hvis en hest i 2020 som 2 års eller i 2021 som 3 års godkendes i prøveløb på en dansk bane og efterfølgende senest 31.december 2021 har gjort sine to første starter på en dansk bane, ydes et tilskud på kr. 10.000.

Det opnåede tilskud tilfalder den eller de personer, der er registreret som ejer/ejere ved hestens anden start.

Vigtigt: Opmærksomheden skal henledes på, at såvel godkendelse i prøveløb som de første to starter skal ske på dansk bane.

Godkendes en hest først på en udenlandsk bane eller starter i en af sit livs to første starter på en udenlandsk bane, fortabes retten til udbetaling.