Nyt fra DTC

27. juli 2017

Skærpelse af udelukkelse

I forbindelse med afviklingen af 8.løb på Racing Arena Aalborg mandag den 24.juli blev amatøren Kaj V. Kristensen idømt en udelukkelse på en måned for ubehersket opførsel over for en konkurrent.

DTC har efterfølgende vurderet hændelsen og den idømte udelukkelse.

Det er DTC’s opfattelse, at hændelsen er af en sådan karakter, at den idømte straf skal skærpes, så udelukkelsen fordobles til to måneder.

Kaj V. Kristensen er således idømt gebyr på 500 kr., samt udelukkelse f.o.m. 7/8-2017 t.o.m. 6/10-2017 for forseelse nr. 600 UBEHERSKET OPFØRSEL OVERFOR KONKURRENT