Dom i "Frances Yoda-sag"

3. oktober 2017

I forbindelse med starten søndag den 4.juni 2017 på Billund Trav aflagde Frances Yoda trænet af Flemming Jensen en positiv dopingprøve (metylprednisolon). Efterfølgende blev prøveresultatet bekræftet af B-prøven, og sagen derpå overdraget til vurdering i Skandinavisk Doping Komite.

Frances Yoda havde forud for starten i Billund startet på Åby Travet den 11.maj, og her blev der også taget en dopingprøve på hoppen. Udfaldet af denne prøve var positiv for metylprednisolon.

En udredning af sagen har vist, at de to positive prøver kan henføres til samme behandling, der ifølge såvel behandlingsjournal som den behandlende veterinærs optegnelser fandt sted 24.marts 2017. En sammenligning af indholdet i de to prøver giver ikke anledning til yderligere kommentarer.

Som det fremgår af Kalender Nr. 1 2017 (side 23) under ”B. Karenstidsliste” tilhører METYLPREDNISOLON en gruppe substanser, som kaldes kortikosteroider, og der er i Danmark ikke markedsføringstilladelse til præparatet til heste. Præparatet har desuden en langvarig effekt og elimineres langsomt, hvorfor det ikke anbefales til væddeløbsaktive heste.

Med en sådan klarhed i teksten påhviler der både den behandlende veterinær og ansvarlige træner et særligt ansvar.

Af den årsag har SDK vurderet, at træner Flemming Jensen har handlet uagtsomt (§38.9 stk.b) og derfor idømmes en udelukkelse på 30 dage (16.oktobr til 15.november), men ingen bødestraf.

Rammen for straf ved en uagtsom handling er ved en første gangs forseelse op til 2% af, hvad trænerens stald i gennemsnit har indkørt i de seneste tre kalenderår plus 10% af løbets førstepræmie samt eventuel udelukkelse.

Grundet indholdet i den ovennævnte udredning, træner Flemming Jensens samarbejde med afdækning af sagen samt ikke mindst det faktum, at træner Flemming Jensen i forbindelse med Frances Yodas start den 11. maj på Åby-banen, hvor Frances Yoda også testede positiv, er blevet idømt en bødestraf på SEK 97.000 med samme behandling som udgangspunkt, har det været SDK’s indstilling, at straffen for den danske overtrædelse bør reduceres, således at der samlet set er rimelighed i forholdet mellem forseelse og straf.

For yderligere information kan henvendelse ske til Klaus Storm på mail storm@trav.dk.