Nyt fra DTC

25. januar 2017

Ingen sanktioner til de implicerede kuske

I forbindelse med afviklingen af andet løb på Charlottenlund Travbane i lørdags var der en episode umiddelbart efter start, hvor træner René Kjær siger, at han vil køre i ryg, hvorefter han slipper spidsen til en konkurrent.

Dommerkomiteen undersøgte sagen (sejrsinterview med Birger Jørgensen, indhentning af forklaring fra René Kjær, som bekræfter at have sagt, at han ville køre i ryg)) og anmodede ud fra de foreliggende forhold DTC om at vurdere, hvorvidt der ud fra det foreliggende var sket en overtrædelse af Løbsbestemmelsernes § 53 (løbsforseelse 540), da der ikke i paragraffen er en 100 % klar definition af, hvad/hvor meget der skal til, før der er tale om en overtrædelse.

Efter en yderligere undersøgelse af sagen er DTC nået frem til, at der ikke er basis for, at hverken træner René Kjær eller træner Birger Jørgensen idømmes nogen sanktion.

Væddeløbssporten er i sin natur meget sårbar vedrørende troværdighed og tilliden til sporten fra publikums/spillernes side, hvorfor der ikke på noget tidspunkt må kunne sættes spørgsmålstegn ved, at løbsafviklingen foregår fair og i henhold til det gældende reglement, samt at de ansvarlige dommere er udstyret med de nødvendige retningslinjer for at kunne håndhæve reglementet.

Derfor rejser den aktuelle sag nogle principielle spørgsmål omkring HVORNÅR, HVAD og HVORDAN deltagere i væddeløb må kommunikere. I særdeleshed problemstillingen om hvad der er tilladt, når løbet ér begyndt.

Et område som vil være på dagsordenen på de kommende møder med overdommerne og på det førstkommende møde på skandinavisk niveau, ligesom de aktives organisationer også vil blive inddraget.