Positiv a-prøve

7. juli 2017

på Frances Yoda (s)

I forbindelse med starten i Billund søndag den 4.juni 2017 (6.løb) blev der taget dopingprøve på Frances Yoda (s), der trænes af træner Flemming Jensen.

DTC har modtaget resultatet af A – prøven, der er positiv for metylprednisolon, hvilket er samme substans, som Frances Yoda (S) testede positiv for ved en start den 11. maj på Åby.

B – prøven fra dopingprøven taget ved starten i Billund sendes til analyse på et fransk laboratorium.

Hvis analysen af B – prøven bekræfter resultatet fra A – prøven, overgives sagen til behandling i Skandinavisk Dopingkomité, da udredning af sagen allerede er sket i forbindelse med den positive prøve ved starten på Åby. 

Fakta om Skandinavisk Dopingkomité

Denne komite er dannet af dansk, svensk og norsk travsports i fællesskab og har til formål at udrede alle sager vedrørende doping og medicinering fra de tre lande. Dermed sikres en ensartet behandling af disse sager landene imellem.

I komitéen sidder en række eksperter fra de tre lande, og efter udredning af den enkelte sag er det komitéens opgave at komme med en vurdering, der efterfølgende sendes til forbundet i det land, hvor den positive dopingtest er blevet udtaget.

Vurderingen indeholder bl.a. en anbefaling til sanktioner i den enkelte sag, og det er så det respektive forbunds opgave at idømme evt. sanktioner.