Afgørelse

16. juli 2021

om at inddrage Kenneth Nielsen sin A-licens og om at udstede et for Kenneth Nielsen personligt gældende adgangsforbud.

DTC har ved afgørelse af 15. juli 2021 besluttet at inddrage Kenneth Nielsens A-licens med den følge, at han fra dags dato ikke kan agere som træner på baner der er underlagt DTC’s reglementer (og fremtidige korrigerede versioner heraf).

DTC har endvidere ved afgørelse af 15. juli 2021 besluttet at udstede et for Kenneth Nielsen personligt gældende adgangsforbud, hvorved han i en periode på 10 år fra dags dato ikke må tage kort eller længerevarende ophold på baner og dertilhørende staldområder herunder trænings- og væddeløbsbaner samt publikumsarealer, der er underlagt DTC’s reglementer (og fremtidige korrigerede versioner heraf).

Afgørelserne er udstedt i medfør af § 33 og 64 i Løbsbestemmelserne i Kalender nr. 1, 2019, og er meddelt Kenneth Nielsen personligt, der forinden afgørelserne har haft mulighed for at udtale sig om de for afgørelserne tilgrundliggende forhold.