Til start i Sverige

4. februar 2021

Husk at medbringe en negativ coronatest

Danske trænere, kuske og staldfolk, der i den kommende tid rejser til Sverige for at starte hest, skal fra på lørdag kl. 12.00 kunne fremvise en negativ covid-19-test. Uden den vil man blive afvist ved grænsen.

Med virkning fra lørdag middag ændres indrejsereglerne for danskere, der ønsker at passere grænsen til Sverige.

De nye regler dikterer, at alle danskere, der ønsker at krydse grænsen ind i Sverige, SKAL medbringe en negativ covid-19-test, der maksimalt må være 48 timer gammel.

Da reglerne for rejser mellem Danmark og Sverige hyppigt ændres i disse uger, opfordrer Dansk Travsports Centralforbund (DTC) samtidig til, at alle trænere, kuske og staldfolk, der skal starte hest(e) i Sverige, husker at orientere sig om de gældende regler på afrejsedagen.

Reglerne for indrejse i Sverige fra Danmark opdateres løbende på denne side: Krisinformation.se (https://www.krisinformation.se/nyheter/20212/januari/polisen-om-sarskilda-granspassager-fran-danmark-norge-och-Storbritannien)

Indrejse for amatørkuske kan fortsat give udfordringer

Derudover minder DTC om, at danske amatørkuske, der ønsker at starte i Sverige, skal være opmærksomme på, at der kan opstå problemer ved indrejse til landet.

Det kan nemlig ikke afvises, at der kan opstå udfordringer, hvis amatørkusken- eller rytteren selv skal varetage chancerne bag en eller flere heste.

Indenfor den seneste måned har der været eksempler på, at det lokale politi eller tolderen ved den dansk/svenske grænse IKKE anser en sådan start som værende erhvervsrelateret – og derfor kan man risikere ikke at få lov til at rejse over grænsen.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, hvis du som amatørtræner- eller kusk ønsker at starte hest(e) i Sverige, er du - før du anmelder - velkommen til at kontakte Dansk Travsports Centralforbund for råd og vejledning i det konkrete tilfælde.

 

(opdateret)

Indrejse til Danmark i forbindelse med coronasituationen

Danskere, der rejser til Slesvig-Holsten i Tyskland, Sydsverige (Skåne og Blekinge len) eller Vestsverige (Hallands og Væstra Gøtalands len) for at arbejde eller levere en tjenesteydelse, vil ikke blive afvist, når de rejser tilbage til Danmark. Under disse omstændigheder er man ikke omfattet af de regler om isolation og test i forbindelse med indrejse, som gælder for andre danskere. Man skal dog på forlangende kunne fremvise en negativ covid-19 test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.

Derudover kan man opleve at blive bedt om test, når man kommer til grænsen ved Danmark. Ifølge oplysninger fra coronasmittes hotline kan en sådan test foretages ved grænsen, hvorefter man har testsvaret ca. 15 min senere.

Sundhedsmyndighederne opfordrer generelt til, at man inden 24 timer efter indrejser i Danmark lader sig teste. Det gælder også, hvis man ved indrejse fremviste en negativ test.

Man bør hele tiden holde sig ajour med reglerne for ind- og udrejse af Danmark på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk

Derudover skal man være opmærksom på gældende regler og restriktioner ved indrejse i Sverige og andre lande.