Nye forholdsregler

16. marts 2021

Sådan begrænses smitte fra udenlandske startheste

Meddelelse fra DTC til trænere, aktive, baneledelser samt Sport & Udvikling

For at begrænse overførslen af smitsomme sygdomme fra udenlandske heste til danske heste ved starter på danske væddeløbsbaner SKAL heste trænet i udlandet isoleres i en selvstændig stald ved løbsdeltagelse i Danmark. 

I det isolerede staldafsnit må der IKKE stå dansktrænede heste opstaldet. Efter løbsdagen skal stalden rengøres og desinficeres inden, at den igen tages i brug af dansktrænede heste.

Overnævnte forholdsregler vil ikke kun være gældende i løbet af marts og april, hvor herpesvirus florerer blandt rideheste i Europa, men også fremover.

Samtidig rådes landets trænere til at isolere alle heste, der kommer til stalden efter starter eller træningsophold i udlandet. Efter tilbagekomsten bør de pågældende heste isoleres fra staldens øvrige heste i mindst ti dage med daglig kontrol af temperaturen to gange dagligt.

Af Løbsbestemmelserne § 26 fremgår i sidste afsnit, at ”ansvarlig anmelder er ved mistanke om smitsom sygdom pligtig at tilkalde dyrlæge og til at foretage isolation af den/de pågældende heste”.

Som ansvarlig anmelder er det således en overtrædelse af § 26 at tage hest(e) med smitsom sygdom med til en af landets væddeløbsbaner.

Ved spørgsmål kontakt DTC’s veterinære konsulent Peter Fog på tlf.: 75 29 70 66 mandag til fredag kl. 8 – 16 eller peter.ansager@VetGruppen.dk