Regler for amatørers deltagelse i professionelle løb

11. april 2021

Dansk Travsports Centralforbund har sammen med Dansk Trav og Galop Union og Sport & Udvikling nu udarbejdet retningslinjer for amatørers deltagelse i professionelle løb. Reglerne kommer til at gælde med virkning fra i morgen. 

Tidligere på ugen blev det oplyst, at amatørkuske- og ryttere inden for såvel trav- og galopsporten under visse betingelser kan komme til at deltage i løb med professionelle. Læs mere om dette HER.

 Den nye ændring i forsamlingsbekendtgørelsen lyder altså:

”Bekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner, hvor flere end halvdelen af de deltagende kuske og ryttere på en løbsdag har professionel licens.”

Det indebærer, med start fra anmeldelsesdagen mandag den 12. april, følgende til travløbene (Bornholm undtaget, her afvikles løbene fortsat ud fra max 50 personer per arrangement):

Amatører har mulighed for at deltage i løb med de professionelle ud fra gældende retningslinjer i Kalender nr. 1. 

Når den foreløbige startliste er klar, vil Sport & Udvikling lave en sammentælling af antallet af dagens udøvere (= antal ”hoveder”). Her SKAL der være en majoritet af ”hoveder” af professionelle kuske (over 50%).

Såfremt der er for mange heste skrevet til start med amatører, vil disse blive udvalgt efter hestenes startpoint. Hest med lavest startpoint udgår først, dernæst den med næst laveste point osv.

Træneren til disse heste får herefter en forespørgsel om hesten så i stedet for:

  1. skal meldes til start med en professionel kusk
  2. skal meldes til øvrige løb (hvis der afvikles dobbeltarrangement den aktuelle dag)
  3. skal slettes

Dobbeltarrangement

De udskrevne løb for kun amatører (amatørløb, amatørformløb, amatørhandicap o.l. ) vil, som udgangspunkt, fortsat blive afviklet i et eget arrangement. Disse løb er fremhævet i propositionerne for både april og maj måned.

For dobbeltarrangementerne er der nu kommet opdaterede retningslinjer for afvikling af disse:

Der er nu mulighed for, at deltagerne i 2. afdeling kan komme ind på staldterrænnet 2½ time før starttidspunktet for første løb i 2. afdeling af dobbeltarrangementet. 

Man kan læsse af og sætte hestene i boks. Man skal herefter blive i den anviste stald til første afdeling af dobbeltarrangementet er slut. 

Opvarmning må tidligst påbegyndes når den sidste ekvipage fra sidste løb i første afdeling af dobbeltarrangementet har forladt banen (både opvisningsbane og inderbane).