Afgørelse fra DTC’s Ankeinstans

21. april 2021

DTC’s Ankeinstans har i dag være samlet via Teams-meeting for behandling af Træner Niels H. Madsens klage over dom afsagt på Fyens Væddeløbsbane, d. 18/4-2021, 7. løb. på bøde 1.500 kr. samt udelukkelse fra 2/5-2021 t.o.m. 22/5-2021, for ”Ubehersket opførsel over for konkurrent”.

 

I DTC’s Ankeindstans deltog: Henrik Mortensen (Landsdommer, 1 stemme), Kim Kabling (Landsdommer, 1 stemme), Jonny Staf (Dommerbas ST, 2 stemmer), Peter Stenå (DTC, 1 stemme).

 

Træner Niels H. Madsen kræver frifindelse i det han hævder at have handlet i ”nødværge for at undgå styrt”.

 

I sagen indgik følgende materiale:

- Vidneforklaring fra kuskene Marc Bæk Nielsen og Kent Friborg.
- Begrundelse for dom fra Landsdommer Bent Koch.

- Billede- og videomateriale af skader på Niels H. Madsens sulky, samt FastTrack løbsfilm.

 

DTC’s Ankeinstans giver Træner Niels H. Madsen medhold i påstand om ”Nødværge”, men fastholder at han udøvede ”Ubehersket opførsel over for konkurrent”.

På baggrund af de formidlende omstændigheder nedsættes den idømte straf til - Bøde på 750 kr. samt udelukkelse fra 2/5-2021 t.o.m.  15/5-2021.

 

Den afsagte strafnedsættelse er afsagt som en flertalsafgørelse med stemmerne 4 for og 1 imod. Dommen kan i hht. Løbsbestemmelsernes §67 ikke appelleres.

 

DTC’s Ankeinstans