Nyt fra DTCs Bestyrelse

30. marts 2021

Her finder du information om de fokusområder, som forbundets bestyrelse i øjeblikket arbejder med.

Dansk Travsports Centralforbund giver løbende sportens interessenter et indblik i nogle af de emner, der er på dagsordenen i bestyrelsen. Her vil du kunne finde information om overordnede processer og fokusområder i bestyrelsens arbejde, men der kan være detaljer, som ikke kan offentliggøres.

I denne udgave af ”Nyt fra bestyrelsen” vil forbundet informere om nogle af de emner, der har været drøftet på bestyrelsesmøder i løbet af marts 2021. De enkelte punkter bliver kommenteret af formand Egon Jensen.

De offentlige emner på møderne var:

 

  • Møde med Sydjysk Hestesport

 

  • Travsporten under coronaen

     

  • Retningslinjer for flytning og aflysning af løbsdage

 

  • Update på DTC’s strukturarbejde

 

 

1. Møde med Sydjysk Hestesport

 

Siden salget af Billund Trav har en gruppe græsrødder ihærdigt arbejdet på at skabe fundamentet for en ny bane i området. Græsrødderne er organiseret i foreningen Sydjysk Hestesport, og på et bestyrelsesmøde i DTC torsdag 23. marts fik de mulighed for at præsentere deres visioner for fremtidens travsport i området.

»Foreningen har mange spændende tanker og ideer til en hestesportsarena, der både inkluderer trav, ponytrav, ridesport, køreteknik med heste samt westernridning. Man kan ikke andet end at have stor respekt for den ildhu, der bliver lagt i dette store projekt for hestesportens fremtid og udvikling i det sydjyske,« siger Egon Jensen.

DTC ikke har mulighed for at støtte etablering af en ny bane rent økonomisk, men forbundet medvirker gerne i processen, hvis græsrødderne får etableret en ny hestesportsarena.

»Fra DTC’s side bakker vi naturligvis op om projektet, og hvis det lykkes at etablere en ny travbane i området, kan den - hvis de formelle krav opfyldes - blive medlem af forbundet,« siger Egon Jensen.

 

2. Travsporten under coronaen

 

DTC’s bestyrelse har under hele coronapandemien sammen med sportens øvrige organisationer været i tæt kontakt med relevante myndigheder.

»Siden coronaen brød ud i marts i fjor har vi fra travsportens side løbende søgt at fremføre forskellige relevante synspunkter for myndighederne i bestræbelserne på at holde så mange aktive som muligt i gang. Heldigvis har vi i lange perioder kunnet holde den professionelle del af vores sport i gang, men vi har ikke kunnet undgå, at travsportens amatører og montéryttere har været hårdt ramt under pandemien. Derfor har vi i DTC’s bestyrelse haft stor fokus på at indrette løbskalenderen, så landets amatørkuske- og montéryttere i den kommende periode får så mange muligheder som overhovedet muligt for at udøve deres sport,« forklarer Egon Jensen.

DTC’s bestyrelse håber på, at publikum også snart er tilbage på lægterne.

»Med faldende smittetal, et øget antal vaccinerede i samfundet samt sol og varme i luften håber vi naturligvis på, at travsporten får mulighed for at byde publikum velkommen, når de forskellige storløbsdage skal afvikles på vores baner i løbet af sommeren.«

 

3. Retningslinjer for flytning og aflysning af løbsdage

 

I kølvandet på aflysningen af løbsdagen på Fyens Væddeløbsbane søndag 21. februar har forbundet nu udarbejdet retningslinjer for, hvilke kriterier der fremover lægges til grund for aflysning eller flytning af en løbsdag.

»Det er jo ofte vejret, der spiller ind, når en løbsdag aflyses. Og når baneforholdene gør det umuligt at afvikle en løbsdag, skal banerne, dommere, Sport & Udvikling og DTC fremover hurtigt kunne træde sammen for at vurdere, om løbsdagen skal flyttes til en anden dato, til en anden bane eller helt skal aflyses. I den samlede vurdering skal parterne altid søge en løsning, der er ansvarlig både over for sportens udøvere, hesteejerne, banerne og sportens totale økonomi, herunder de spillemæssige aspekter,« forklarer Egon Jensen.

 

4. Update på DTC’s strukturarbejde

 

På et bestyrelsesmøde sidste efterår nedsatte DTC tre arbejdsgrupper, der siden har arbejdet på et forslag, der i sin endelig udformning skal beskrive, hvordan travsporten fremadrettet skal drives såvel strukturelt som økonomisk.

Oprindeligt var det planen, at forslaget til ny struktur skulle præsenteres for sportens interessenter i starten af 2021, men ifølge Egon Jensen har processen taget længere tid end forventet.

»Bestyrelsen må desværre erkende, at arbejdet med en ændring af strukturen i dansk travsport har været mere omfattende end først antaget. Vi skal først og fremmest have en struktur som sigter mod den bedste udnyttelse af sportens økonomiske ressourcer på tværs af forbund, driftsselskab og baner. Den nye struktur skal også være gennemskuelig og samlende for alle, som vil det bedste for travsportens beståen og udvikling. Vi beklager, at processen trækker ud, men vi vil ikke præsentere et halvfærdigt strukturforslag.«