Ekvipagekontrol

22. juli 2021

Dansk Travsports Centralforbund (DTC) introducerede i starten af april en ny official på de danske løbsdage, nemlig ekvipagekontrollanten.
Den nye ekvipagekontrollant har siden været til stede på en række løbsdage for at kontrollere de deltagende hestes og kuskes/rytteres udstyr, og vil fremadrettet også være det.

2021 er året hvor ekvipagekontrollant funktionen indføres, udvikles og tilpasses danske forhold, og er også året hvor listen ”Bestemmelser om væddeløbsudstyr” bliver opdateret og tilpasset de danske retningslinjer. De aktive skal derfor være opmærksomme på tre ting:

  • At det er DTC, jf. de tidligere nævnte bestemmelser, der skal godkende det udstyr der anvendes i væddeløb. Dvs. det er f.eks. ikke det svenske reglement, der er gældende.
  • Ved tvivl om et udstyr er tilladt, kan der være behov for kommunikation imellem ekvipagekontrollanten og DTC, hvorefter en tilbagemelding på om det er tilladt eller ej, vil finde sted. Dette gælder såvel på løbsdage, og ved personlig henvendelse uden for en løbsdag.
  • § 40 Hestens udstyr i Kalender nr. 1 ændres således at teksten ”Dommerkomiteen kan i samråd med rytter/træner give dispensation til krav om checkrem i montéløb med autostart” slettes og udgår. Det vil således fremover ikke være muligt at opnå dispensation til hestens udstyrsreglement

Du se og downloade "DTC's Udstyrslisten" her.