Nyt fra DTC

3. marts 2021

Unghestesatsningen og Præmiechancen gælder også for L-årgangen

På det nyligt afholdte bestyrelsesmøde i DTC blev det besluttet, at Unghestesatsningen og Præmiechancen også vil omfatte L-årgangen (afkom født i 2022).

Konceptet ”Præmiechancen” så første gang dagens lys med F-årgangen, og interessen for tilmelding har i de følgende årgange været i en særdeles god udvikling målt på procentdel af en årgangs størrelse. Med L-årgangens inkludering i konceptet kan der givet forventes en forøgelse af antallet af tilmeldte heste.

Unghestesatsningen har gennem mange sæsoner været en vigtig del af arbejdet med at understøtte avlsarbejdet, så de danskfødte heste er mere attraktive, idet køberne af en dansk unghest kan se frem til muligheden af at kunne modtage et beløb på mindst kr.10.000, når et afkom opfylder givne betingelser.

Derfor fortsættes ordningen med Unghestesatsningen med udbetaling af et beløb på mindst kr.10.000, når der er opfyldt givne betingelser. Efter at have haft samme betingelser i de seneste år er der nu indsamlet materiale vedrørende hestenes karrierer i sæsonerne efter 3 års sæsonen. Dette materiale vil blive evalueret i løbet af de næste par måneder med henblik på at vurdere, om der for travsporten kan opnås større værdi ved at foretage justeringer af betingelserne for opnåelse af udbetaling.