Hestevelfærd / sikkerhed

23. november 2021

Opstart af næste fase for øget hestevelfærd og sikkerhed på løbsdage

Tidligere i år igangsattes tiltagene Ekvipagekontrollant og ”Sund Hest” med henblik på en styrkelse af hestevelfærd og sikkerhed på løbsdage.

Nu er tiden kommet til at igangsætte næste trin i planen ”Sund hest” - en kontrol af startheste og udstyr på en løbsdag.

Formålet er at sikre, at hesten er i væddeløbsmæssig stand og opfylder Løbsbestemmelserne § 26.

Er den undersøgte hest ikke i væddeløbsmæssig stand kan hesten ikke deltage i det anmeldte løb, og hesten kan pålægges anmeldeforbud og eventuel dyrlægeundersøgelse inden hesten igen kan startmeldes.

”Sund hest” udføres, når hesten ankommer til banen og udføres i umiddelbar nærhed af den tildelte boks.

Den ansvarlige træner af de udvalgte heste er forpligtiget til at stille hest og udstyr til rådighed og ligeledes selv være til stede eller med repræsentant for hesten.

Kontrollen udføres af Ekvipagekontrollanten og DTC’s veterinære konsulent.

For hver kontrol udfærdiges en rapport som signeres og fremsendes til DTC.

Kontrollen udføres på 2-5 hest på løbsdagen og de udvalgte hestes ansvarlige vil blive orienteret – enten via information når nummerskilt afhentes eller med opslag på den af banen tildelte boks hesten er tildelt på løbsdagen.

Aktiviteten udføres på udvalgte løbsdage i samme omfang som den nuværende ordning for Ekvipagekontrol.

Spørgsmål til ovennævnte kontrol af hest og udstyr kan stilles til DTC via e-mail: info@trav.dk