Pressemeddelelse

19. oktober 2021

Dansk Travsports Centralforbund afholdt dag ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen kunne de 27 fremmødte medlemmer af DTC tilslutte sig, at advokat Jakob Østervang, Advokatfirma Bech-Bruun, blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen gav et enstemmigt mandat til forhandlingsgruppen til at færdigforhandle aftalen mellem Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop, Dansk Hestevæddeløb og Svensk Travsport ud fra den indstilling, der var fra bestyrelsen i DTC.

På generalforsamlingen blev der vedtaget et nyt sæt vedtægter for DTC.

Blandt ændringerne kan nævnes:

- Fremadrettet placeres al virksomhed af kommerciel og administrativ karakter i Dansk Hestevæddeløb (DH).
- Travsportens vision formes i DTC, mens DH udarbejder og eksekverer strategien.
- På generalforsamlinger i DTC har alle baner to stemmer, mens øvrige medlemsorganisationer har én stemme hver.
- Hvert medlem af DTC’s bestyrelse skal tillige være medlem af medlemmets egen bestyrelse og er udpeget for et år ad gangen.
- DTC’s bestyrelse konstituerer sig med en formand og næstformand blandt medlemmerne af bestyrelsen. Desuden udpeges der under konstitueringen blandt bestyrelsens medlemmer en til medlem af bestyrelsen i DH.

Som formand for DTC’s bestyrelse vil jeg udtrykke stor tilfredshed over udfaldet af den ekstraordinære generalforsamling.

Nu kan vi fremadrettet se på dansk travsport i et helhedsperspektiv, hvor det foreningsmæssige sammen med det kommercielle kan gå op i en højere enhed. Den decentrale lokale viden og engagement kan sammen med de centrale kompetencer danne fundamentet for en fremtidig synliggørelse, vedligeholdelse og udvikling af dansk travsport.

Egon Jensen

Formand for Dansk Travsports Centralforbund