Nyt fra DTCs Bestyrelse

28. januar 2021

Her finder du information om de fokusområder, som forbundets bestyrelse i øjeblikket arbejder med.

Dansk Travsports Centralforbund giver løbende sportens interessenter et indblik i nogle af de emner, der er på dagsordenen i bestyrelsen. Her vil du kunne finde information om overordnede processer og fokusområder i bestyrelsens arbejde, men der kan være detaljer, som ikke kan offentliggøres.

 

I denne udgave af ”Nyt fra bestyrelsen” vil forbundet informere om nogle af de emner, der har været drøftet på bestyrelsesmøder i slutningen af december 2020 og starten af januar 2021. De enkelte punkter bliver kommenteret af formand Egon Jensen.

De offentlige emner på møderne var:

  • Fokus på amatørenes situation

  • Update på DTC’s strukturarbejde

  • Arbejdet med en whistleblower-ordning

 

1. Fokus på amatørernes situation

 

Gennem store dele af 2020 har landets travamatører og montéryttere været afskåret fra at deltage aktivt i sporten på grund af forskellige coronarestriktioner.

Bestyrelsen i DTC er meget bevidste om, at travsportens fremtid i disse år handler om at bevare flest muligt aktive i sporten – det gælder såvel ungdom, professionelle trænere, opdrættere som amatører.

»Og her er amatør- og montésporten en meget, meget vigtig del af sportens fødekæde. For at sætte ekstra fokus på amatørerne og montérytternes situation har vi derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med ideer og tiltag, der på såvel kort som lang sigt kan gavne amatør- og montésporten - og dermed hele travsporten,« forklarer Egon Jensen.

Arbejdsgruppen består af Jørgen B. Pedersen, Mariann T. Nielsen, Kaj Westergaard og Bertel Maigaard.

 

2. Strukturarbejde i DTC

 

På et bestyrelsesmøde sidste efterår nedsatte DTC tre arbejdsgrupper, der siden har arbejdet med at se på, hvordan travsporten fremadrettet skal drives såvel strukturelt som økonomisk.

De tre grupper arbejder indenfor områderne ’struktur’, ’økonomi’ og ’synergi og forretningsudvikling’.

»Det er et ganske omfattende arbejde, som tager tid. Men det ligger ikke stille. Tværtimod. Vi forventer, at bestyrelsen snart kan melde noget ud om et strukturforslag og en organisationsplan til gavn for hele travsporten,« siger Egon Jensen.

Når bestyrelsens forslag ligger klar, skal det efterfølgende lægges ud til debat blandt travsportens interessenter, eksempelvis træner-, amatør- og montéforeninger samt repræsentanter fra ponysporten.

 

3. Arbejdet med en whistleblower-ordning

 

I samarbejde med Dansk Galop og Dansk Galop har DTC sat turbo på arbejdet med at etablere en whistleblower-ordning for hestevæddeløbssporten.

Alle, der har deres gang i miljøer, der omgiver trav- og galopsporten i Danmark, skal nemlig helt anonymt kunne henvende sig til en uvildig whistleblower-funktion, hvis man oplever krænkende adfærd eller hændelser, der strider mod gældende lovgivning eller god dyrevelfærd.

»Sideløbende med dette arbejde ønsker vi at være i dialog med forskellige grupperinger indenfor såvel trav- som galopsporten. Vi ønsker deres input til, hvordan alle i hestevæddeløbssporten bidrager til at skabe et trygt og rummeligt miljø, så sporten til hver en tid er til gavn og glæde for alle,« siger Egon Jensen og fortsætter:

»Udover etableringen af selve whistleblower-ordningen ser vi det også som en meget vigtig opgave at få skabt nogle klare retningslinjer, så alle ved, hvad vi i sporten betragter som god og acceptabel opførsel – og hvad vi ikke gør.«

Til at bistå dette arbejde har sportens organisationer nedsat en gruppe bestående af Iben Hjorth Buskop (Dansk Galop), Mariann T. Nielsen (Montéforeningen og DTC), Morten Arnesen (DHV), Nick Elsass (Dansk Galop) og Egon Jensen (DTC).