DTC tager skarpt afstand

2. maj 2020

fra enhver adfærd af uetisk karakter

Det skal være trygt for unge frivillige og ansatte at arbejde i de danske stalde.
DTC tager skarpt afstand fra enhver adfærd af uetisk karakter, herunder seksuelle overgreb, og har derfor fremrykket arbejdet med initiativer som skal imødegå alle former for grænseoverskridende adfærd.

Det er en selvfølge, at det skal være trygt for unge frivillige og ansatte at arbejde i danske væddeløbsstalde. Det øgede fokus på bl.a. seksuelle overgreb og grænseoverskridende adfærd i samfundet, har aktualiseret behovet for øget fokus på problematikken.

Som en direkte konsekvens heraf, vil Dansk Travsports Centralforbunds allerede igangsatte arbejde for at forbedre muligheder og vilkår for unge mennesker i staldene, blive intensiveret.

DTC har allerede regelsæt for børnebeskyttelsespolitik, initiativer til imødegåelse af matchfixing samt et generelt code of conduct for travsporten. Der pågår løbende arbejde med at forbedre og udbygge disse regelsæt.

Med baggrund i det øgede fokus vil DTC involvere relevante fagpersoner i processen og få rådgivning til etablering af en central funktion, som de unge trygt kan gå til omkring håndtering af eventuelle problemer, uden frygt for konsekvenserne. Til samme funktion skal det være muligt for sportens voksne udøvere at indrapportere iagttagelser om uhensigtsmæssig adfærd.

En tryg sport for alle

Dansk travsport er og har altid været en sport for alle. Det skal sporten vedblive med at være, samtidig med at vi iværksætter tiltag som imødegår grænseoverskridende adfærd.

 

Vi er en sport for alle og repræsenterer et miljø hvor unge, uagtet uddannelse og sociale færdigheder har trygge muligheder for at blomstre og skabe en karriere. Dette er kernen i sportens udvikling af ungdommen Det er dette billede vi fortsat skal arbejde for, og som er baggrunden for DTC’s initiativer på området.

 

Dansk Travsports Centralforbund

Bestyrelse og direktion