Opdaterede

17. juni 2020

Forbuds- & karenstidslister

F.o.m. d. 1. juli 2020 gælder nedenstående karenstider ved start i hele Skandinavien:

Væsentlige ændringer:
- Glukosamin, der hidtil har haft 96 timers karenstid, har f.o.m. d. 1. juli 2020 "0" timers karenstid.

- Laser (alle typer af laser uanset klassificering) 96 timers karenstid.

Definition på Karenstid:

Begrebet karenstid er at betragte, som værende den minimumstidsfrist, der regnes fra tidspunktet for afsluttet tilførsel af lægemidler eller andet stof, eller afsluttet anden behandling, frem til tidspunktet for 1. løb den dag hesten skal starte.

Link til Forbuds & karenstidslister

- Karenstider

- Forbuds & karenstidsliste

- List over prohibited substances and withdrawal times in Scandinavia, valid from July 1st, 2020