DTC informerer

20. maj 2020

Jockey Frederik Kragh Olsen udelukkes

Jockey Frederik Kragh Olsen udelukkes i tre måneder (fra d. 3. juni t.o.m. d. 2. september 2020, begge dage incl.) for d. 16. maj 2020 i 6. løb på Jydsk Væddeløbsbane at have overtrådt Løbsbestemmelsernes §53 – Løbsforseelse nr. 480 ”Åbne for konkurrent”.

Efter løbet afgav Frederik Kragh Olsen forklaring til dommerkomiteen, som derpå vurderede, at sagen, grundet dens alvor, skulle sendes videre til behandling i DTC. Her er sagen (forklaring og løbsfilm) blevet behandlet, hvilket blandt andet har inkluderet involvering af Svensk Travsport for også at få en vurdering derfra.

Grundet straffens størrelse har Frederik Kragh Olsen mulighed for at appellere den afsagte dom til Løbsdomstolen.

Matchfixing i enhver form er underminerende for publikums, spillernes og samfundets tillid til en sport, og i hestevæddeløbssportens tilfælde direkte undergravende for dens eksistens. Derfor er det nødvendigt, at sportens aktive udøvere udviser en høj grad af etik ved udøvelsen.

DTC vil også fremadrettet have stor opmærksomhed på løbenes afvikling, så der ikke kan herske tvivl om, at alle hestevæddeløbssportens interessenter fortsat kan glædes over og have tillid til vor sport.