DTC informerer

27. maj 2020

Fakta vedrørende Morten Juuls udelukkelse

I et interview med træner Morten Juul på Travservice d. 26. maj (hvor artiklens forfatter desværre ikke har henvendt sig til DTC for en kommentar) fremkom Skive–træneren med en forklaring på, hvorfor han i forbindelse med sin deltagelse i 6. løb d. 18. maj på Skive Trav med hesten Eldorado, er blevet idømt en sanktion på kr. 1.000 samt en udelukkelse på 14 dage.

I artiklen fremkommer træner Morten Juul med en række urigtige udsagn, hvilket er baggrunden for denne information.

Morten Juul forklarer, at Eldorado i selve løbet brød ud, hvad den ifølge træneren har tendens til, hvorfor han gav den ”2 tjat”, hvilket var årsagen til, at dommerne idømte ham den ovennævnte sanktion, fordi de tolkede det som afstraffelse.

Morten Juul fortsætter med at sige, at dommerne også godt kunne se, at han ikke bankede Eldorado, da han jo ellers ville have fået en måneds udelukkelse.

Disse udsagn strider imod sagens faktiske forløb.

For det første, og mest afgørende i sagen, er Morten Juul ikke blevet dømt for en forseelse begået under løbet – men derimod for på langsiden efter løbet at have brugt pisken på Eldorado to gange, hvilket fremgår tydeligt af løbsfilmen på FAST TRACK, hvis man følger den efter hestene er gået over mål.

Dette blev observeret i forbindelse med DTCs opfølgning dagen efter løbet, og desuden fik DTC en henvendelse fra vidner, som havde set episoden. Derfor var det DTC, der tog sagen op. Dels på basis af iagttagelse fra DTCs dommer og dels på basis af henvendelsen fra vidner. På løbsdagen havde dommerne endvidere uddelt en advarsel til Morten Juul for hans drivning i den sidste del af løbet – forseelse nr. 451.

DTC (ved Klaus Storm) kontaktede Morten Juul og bad ham afgive forklaring. Morten Juul indrømmede, at han havde brugt pisken to gange på Eldorado på langsiden efter løbet grundet hestens adfærd. KS svarede, at det ikke er lige efter et løb, at hesten ”skal lære noget”, og slet ikke gennem brug af pisk, hvilket Morten Juul var enig i.

Morten Juul svarede, at da han var kommet ned i stalden, havde han sagt, at det nok skulle passe, at der var nogen, som havde bemærket det.

KS fortalte Morten Juul, at DTCs regelsæt omkring idømmelse af straffe på det aktuelle område (brug af pisk efter et løb) kun gav mulighed for at anvende forseelse nr. 470 (Afstraffelse af hest efter løbet), hvilket normalt ville give mindst 1 måneds udelukkelse. I dette tilfælde ville det være en lidt voldsom ordlyd i forhold til, hvad der var sket. Samtidig sagde Klaus Storm, at der vil være behov for at have en anden ordlyd i paragraffen (nr.470) eller en paragraf mere, så der kan skelnes mellem hårdheden i de forskellige hændelsesforløb.

Klaus Storm understregede overfor Morten Juul, at det er absolut uacceptabelt at bruge pisk eller anden form for ”afstraffelse” af en hest både før og efter et løb.

Efter at have modtaget sanktionen sendte Morten Juul en SMS til Klaus Storm, hvor han skriver, at det ikke kommer til at ske igen.

Det hører til sjældenhederne, at DTC kommenterer på enkeltstående sager, men i tilfælde, hvor forløbet og/eller indholdet direkte strider imod fakta som i dette tilfælde, er det desværre nødvendigt.