Udenlandske opdrætterpræmier

25. maj 2020

631.000 kr. udbetales til opdrætterne i maj

2 – 7 årige danskfødte heste tjente totalt 13.307.212 kr. på udenlandske baner i 2019.
Med det nye reglement for opdrætterpenge, hvor der afregnes en fast sats på 5% (dog maksimalt kr. 50.000 pr. hest), betyder det, at de danske opdrættere på afregningen for april har fået udbetalt kr. 631.000.

Totalbeløbet fordeler sig som følger:

A-årgang 125.000

B-årgang 137.000

C-årgang 149.000

D-årgang  82.000

E-årgang 135.000

F-årgang   2.600

I alt er der 334 heste, som har genereret opdrætterpenge til deres opdrættere.

Totalt indtjente danskopdrættere heste (uanset alder) kr. 19.891.000 i 2019 mod kr. 20.709.000 i 2018.

7 heste havde en indtjening af en størrelse, så deres opdrættere har fået over kr. 10.000. I alt fik opdrætterne af disse heste ca. kr. 150.000 eller ca. 25% af totalsummen.