Corona

21. marts 2020

Flere aktive i sporten har spurgt ind til de forskellige beslutninger, der er truffet af DTC og Dansk Hestevæddeløb de seneste dage. I dag har DTCs bestyrelse mødtes og drøftet tingene og vil i denne pressemeddelelse forsøge at afklare nogle af de nuværende spørgsmål.

Den 12. marts 2020 udsendte DTC, Dansk Galop og Dansk Hestevæddeløb en pressemeddelelse, hvor det blev meldt ud at væddeløb i Danmark var sat på pause de kommende 14 dage. Dagen forinden havde vores Statsminister netop meldt nedlukning af skoler mv ud.

Da sporten til stadighed er dybt afhængig af økonomiskstøtte fra Kulturministeriet, var vurderingen ud fra et forsigtighedsprincip, at væddeløbene i Danmark hellere måtte aflyses de kommende 14 dage for at sikre, at vi ikke brød med nogle af de nye offentlige retningslinjer, der blev meldt ud.

DTC vil nu igangsætte en proces for at få afklaret med de offentlige myndigheder, om der må afholdes væddeløb i Danmark og i så fald under hvilke forholdsregler. Vi regner med at kunne lave en samlet udmelding omkring dette ultimo næste uge.

Medmindre ovenstående proces medfører, at vi bliver betrygget i, at vi ikke bryder nogle retningslinjer, er det ikke DTCs vurdering, at væddeløbene i Danmark er i gang tidligere end 14. april og dette kan sagtens ende med at blive en længere periode. Vi vil dog løbende følge regeringens udmeldinger, og så snart vi ved noget mere konkret med hensyn til datoer, vil vi melde dette ud.

14. marts lukkede Danmarks grænser under visse betingelser. Den 17. marts meldte DTC ud, at vi frarådede udenlandsstarter. Dette har givet anledning til en del forvirring hos de danske aktive.

Som et forbund, der modtager offentlige midler, kan DTC ikke andet end at fraråde, at man bevæger sig uden for sin bopæl, arbejdsplads, supermarked mv. Dette er dog ikke det samme som at DTC forbyder eller mener det er i strid med nogle specifikke retningslinjer. Derfor er det op til den enkelte aktive at afgøre, om man vil starte i Sverige eller andre lande, der afholder løb, så længe man overholder myndighedernes retningslinjer. Der vil derfor heller ikke være nogen sanktioner eller lignende overfor aktive, der vælger at starte udenfor Danmarks grænser.

DTC vil ligeledes få afklaret, om der må afholdes prøveløb med et begrænset antal heste i hvert løb, således at hestene er klar til at starte, når vi åbner for væddeløb igen i Danmark.

Det er en kaotisk tid for alle i samfundet og også for folk indenfor travsporten. Vi opfordrer alle til sammenhold uagtet forskellige meninger.

DTC vil løbende kommunikere nye beslutninger og anbefalinger ud.