DTC informerer

10. maj 2020

Genåbningen af hestevæddeløbssporten er en tillidserklæring fra myndighederne

Nu skal et nyt Corona Task Force være omdrejningspunkt for den videre proces.

DTC’s bestyrelse var samlet på et telefonmøde søndag morgen med det formål at samle op på det arbejde, der er foregået intenst siden nedlukningen den 3. maj.

At hestevæddeløbssporten, på linje med de største sportsgrene, eksplicit er nævnt i undtagelsesbestemmelsen til forsamlingforbuddet blev modtaget meget positivt af bestyrelsen, som løbende har fulgt arbejdet gennem flere indkaldte telefonbestyrelsesmøder.

Der har ugen igennem været afholdt møder i foreningernes formandsskaber og været løbende kontakt med relevante myndigheder for at tilsikre sporten den bedst mulige løsning i fase 2-genåbningen af samfundet.

At det er lykkes, at få vores sport i kategori med Superligaen, er en tillidserklæring fra relevante myndigheder og det politiske system. Det er derfor utrolig vigtigt, at vi på linje med øvrige idrætsforbund følger de givne retningslinjer og anbefalinger. De justerede retningslinjer vil tilgå banernes ledelse, straks de er endelig afstemt med myndighederne.

Det er imidlertid vigtigt, at hestevæddeløbssporten også fremover handler på sikker grund, således den tillid, som Kulturministeriet og andre myndigheder har vist os de sidste to dage ved at inddrage os i beslutningsprocessen, ikke bliver sat over styr.

For at sikre en rød tråd i drøftelser og beslutninger har DTC sammen med DG, DH og DTGU besluttet, at der etableres et Corona Task Force bestående af formandskabet i DTC, DG, DH og DTGU, der bliver omdrejningspunkt for den videre proces.

Der er enighed om, at alle ”nye åbninger” indledningsvis afstemmes med Kulturministeriet før videre aktion. Kontakten til Kulturministeriet vil fortsat varetages af Nick Elsass og Claus Kolin.

Løbene vil derfor indtil videre blive afviklet efter de retningslinjer, der blev udfærdiget i forbindelse med opstart af løbende den 20. april.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle aktive til løbende at orientere sig på DH’s hjemmeside, hvor vi informerer, når der er nyt.