Zilpaterol

28. oktober 2020

Risiko for forurenet foder fra flere producenter

I Storbritannien kan en række væddeløbsheste have indtaget foder indeholdende det forbudte stof Zilpaterol. Danske hesteejere bør være opmærksom på, at foderet også kan være solgt herhjemme.

Zilpaterol er et præparat, der i nogle lande anvendes som vækstfremmer ved fodring af produktionsdyr, da det har en muskelopbyggende effekt på linje med anabole steroider.

I Europa er Zilpaterol forbudt at anvende til produktionsdyr, ligesom det også optræder på listen over forbudte stoffer indenfor hestevæddeløbssporten.

Det engelske foderfirma GAIN har gennem en periode løbende informeret om risikoen for forurening med Zilpaterol i nogle af selskabets foderblandinger.

Den britiske hesteorganisation British Equestrian Trade Association (BETA) oplyser nu, at foderprodukter fra andre foderfirmaer end blot GAIN også kan indeholde Zilpaterol.

Det drejer sig om produkter fra følgende producenter:

Allen and Page Products

Baileys Horse Feeds

Hilight Horse Feeds

Honeychop Horse Feeds

Saracen Horse Feeds

Spillers

Winergy og Pegasus

 

Da det ikke kan udelukkes, at foderblandinger fra en eller flere af ovennævnte producenter er solgt i Danmark, beder Dansk Travsports Centralforbund derfor alle hesteejere og trænere om at holde øje med, om de opbevarer/anvender foder fra en af disse producenter i stalden.

På dette link fra BETA kan du finde information om, hvilke fodertyper (herunder produktionsdatoer) der er tale om:

https://www.beta-uk.org/pages/news-amp-events/news/beta-update-zilpaterol-contamination-in-equine-feedstuffs..php

 

Yderligere information om det forurenet foder fra GAIN findes på disse links:

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/statement-from-gain-equine-nutrition-2/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/the-team-at-gain-equine-nutrition-are-hugely-disappointed/ 

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/updated-statement-gain-equine-nutrition/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update-11th-october/  

https://www.gainequinenutrition.com/blog/news/gain-equine-nutrition-update-14th-october/