Nyhedsbrev fra DTC

10. februar 2020

Svensk opbakning til aftale med Danmark

En samlet DTC-bestyrelse fik på bestyrelsesmøde den 28. januar en opdatering om status på samarbejdet med Svensk Travsport.

Samarbejdsaftalen med Svensk Travsport var på dagsordenen, da DTC tirsdag den 28. januar afholdt et fremrykket bestyrelsesmøde, oprindeligt planlagt til afholdelse i februar. Formålet, var hurtigst muligt at give bestyrelsen en bred orientering og en statusrapport, med udgangspunkt i, at Svensk Travsports Förtroenderåd i midten af januar offentliggjorde et referat af et møde afholdt i december, der afslørede intern svensk kritik primært af den interne beslutningsproces i forbindelse med indgåelsen af aftalen med Danmark, herunder også konsekvenser af liberaliseringen af spillet i Sverige.

Det understreges i referatet og vores dialog med Sverige, at der er opbakning til aftalens hovedprincipper og indhold.

Dansk Hestevæddeløbs direktør, Morten Arnesen, redegjorde for status og de udfordringer, Sverige oplever ved, at Svensk Travsport og spilleselskabet ATG, efter spilmonopolets ophør, ikke længere opererer som en enhed. Det rejser således nogle fortolkningsmæssige spørgsmål om forståelsen af den dansk-svenske aftale.

Bestyrelsen blev desuden orienteret om, at der i Sverige har været kritik af beslutningsprocessen omkring aftalens indgåelse, men at der er opbakning til aftalen med dansk travsport. Der er fuld enighed om, at synergieffekterne på sigt vil løfte sporten i begge lande. En annullering af aftalen er således ikke et tema.

Danmark og Sverige er i løbende dialog om indholdet i aftalen for dermed at sikre, at den lever op til dagens markedsforhold. Der arbejdes samtidig med de områder, hvor sporten skal harmoniseres på tværs af landegrænser og de områder der skal bidrage til at synergierne i aftalen opnås.
Dette tætte samarbejde omfatter bl.a. Løbskalender 2020, dopingkontrol, ensartet reglement, forbedret/nyudviklet sportssystem, udvikling af børne-/ungdomssporten, sikre baner mv. Synergierne udvides og videreudvikles som en del aftalen til gavn for både Sverige og Danmark.