Indrejse til Sverige

21. januar 2021

kan give udfordringer for amatørkuske

Danske amatørkuske, der ønsker at starte i Sverige, skal være opmærksomme på, at der kan opstå problemer ved indrejse til landet.

I tirsdags blev en dansk amatørkusk, der skulle deltage i to løb på Jägersro Travet i Malmø, afvist ved grænsen til Sverige.

De svenske grænsekontrollanter ville ikke tillade passage af grænsen, da vurderingen fra svensk side var, at deltagelse i amatør- eller ungdomsløb i disse coronatider ikke var at betragte som erhvervsrelateret virksomhed. Afvisningen kom også på trods af, at danskeren medbragte en indbydelse fra Jägersro Travet til den pågældende løbsdag.

Inden for den seneste uge har der dog været andre tilfælde, hvor danske amatørtrænere uden problemer har fået lov til at rejse ind i Sverige med startheste, som skulle køres af professionelle i svenske løb.

Det har efterfølgende fået DTC til at rette henvendelse til Svensk Travsport for at få præciseret, hvordan danske amatørtrænere- og kuske skal forholde sig, hvis de ønsker at starte hest(e) i Sverige i den kommende tid.

Svensk Travsport har efterfølgende været i kontakt med såvel det svenske politi som toldvæsen, og fra svensk side er svaret, at der som udgangspunkt ikke burde være problemer med at få indrejse til Sverige, såfremt amatøren medbringer en hest, der starter i et professionelt løb og køres af professionel kusk. Det betragtes nemlig som erhvervsmæssig virksomhed.

Derimod kan det ikke afvises, at der kan opstå udfordringer, hvis amatørkusken- eller rytteren selv skal varetage chancerne bag en eller flere heste. Her kan kusken/rytteren nemlig risikere, at det lokale politi eller tolderen ved den svenske grænse IKKE anser en sådan start som værende erhvervsrelateret – og derfor kan man risikere ikke at få lov til at rejse over grænsen.

Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, hvis du som amatørtræner- eller kusk ønsker at starte hest(e) i Sverige, er du velkommen til at kontakte Dansk Travsports Centralforbund for råd og vejledning i det konkrete tilfælde, før du anmelder.