Nyt fra DTC

23. juli 2020

Afvikling af løbsdage med deltagelse af amatører under de nuværende, og forventede efter d. 8. august, Covid-19 restriktioner.

Med baggrund i en række henvendelser har vi fundet det nødvendigt kort igen at redegøre for de regelsæt, som regeringen har udstukket for afvikling af vores sport.

Som det er bekendt, har vi - i lighed med en række andre elitesportsgrene - fået dispensation for 100 personers forbuddet til at afvikle løb med professionel deltagelse. Der må samlet set (inkl. de aktive) ikke være mere end 500 personer til stede. Dette er gældende for alle sportsgrene undtagen superligaen.

Der er forsøgt at lægge alt det pres, som det har været muligt på regeringen m.fl. både fra vores side og fra øvrige sportsgrene for at få løftet de 500 personer, men det er ikke lykkes for nogen.

Det betyder, at der ikke har kunnet afvikles løbsdage med mere end 100 aktive og officials, såfremt amatørerne skal deltage.

Det blev derfor besluttet fra travets side, i tæt dialog med amatørforeningen, at afvikle separate amatørdage frem til den 8. august hvor forsamlingsforbuddet forhåbentlig løftes til 200 personer.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi alle arbejder intenst på at få amatørerne med på alle løbsdage, så hurtigt som det er muligt. Vi er alle bekendte med amatørernes betydning for væddeløbssporten.

Vi er i lighed med alle andre amatøridrætsgrene underlagt den lovgivning og de restriktioner som regeringen og folketinget har udstukket og har derfor konstant arbejdet på at finde de for sporten bedste løsninger indenfor udstukne retningslinjer. Dette er gældende for alle sportsgrene, så en ringe trøst er, at vi ikke er alene med disse frustrationer.

Vi ønsker under ingen omstændigheder ikke at overholde de udstukne retningslinjer, vi ønsker at tage vores del af det samfundsmæssige ansvar.

Der er en forventning om, at forsamlingsforbuddet hæves til 200 personer den 8. august, og derfor er propositionerne for august også udarbejdet således, at amatørerne kan deltage på alle løbsdagene bortset for to løbsdage nemlig den 14. og 30. august.

Erfaringstallene for antal aktive på disse to løbsdage har vist, at det ikke er muligt at holde antallet af aktive og officials under 200 personer selv uden amatørernes deltagelse, og derfor har det været nødvendigt at melde dette ud sammen med propositionerne for august.

Vi er bekendt med risikoen for at den officielle udmelding omkring hævning til 200 personer kan komme tæt op mod den 8. august, og der arbejdes derfor ihærdigt på de politiske linjer på at få udmeldingen så tidligt, som det er muligt, således at færrest mulige løbsdage går tabt for amatørerne her i august.

Det er vigtigt at understrege, at Covid-19 situationen har ramt alle i sporten, da vi samlet set har tabt 216 løb (per 30. juni) og med alvorlige konsekvenser.

Det rammer alle hesteejerne, amatører, professionelle, banerne, sponsorer m.fl., så det er vigtigt, vi står sammen, og alle arbejder konstruktivt på hurtigst muligt at få sporten normaliseret.

Der arbejdes ihærdigt fra centralt hold på at sikre, at dette kan ske hurtigst muligt, og vi kommer med i næste fase, som det lykkes os i forhold til igangsætning af elitesporten.

Vi ved det er svært, men hav tålmodighed og hjælp hinanden med at sikre at vi fortsat har et godt grundlag for at fortsætte den positive udvikling, som sporten var inde i før Covid-19 med stabilisering af antal løbsdage, vækst i antal fødte føl m.m.

 

Med sportslig hilsen

DTC og DH