Nyt fra DTC

18. juni 2020

Retningslinjer og procedure gennemgås på dommermøde

Der har desværre i den seneste tid været et par episoder omkring løbsafviklingen i Skive d. 18/5 og Nykøbing Falster d. 17/6, som har været yderst uheldige.

 

DTC vil derfor på det kommende dommermøde, der afholdes d. 9. juli - gennemgå dommerkomiteens ansvarsområder og arbejdsforhold (herunder bemanding og funktioner i forbindelse med afviklingen af løb) samt den nuværende strukturering af arbejdet i dommertårnet på løbsdage, så disse forhold ud fra de gjorde erfaringer gennemgås med henblik på at tilsikre den ønskede kvalitet.

 

I arbejdet indgår tillige en gennemgang af det nuværende regelværk – så der i størst muligt omfang skabes en større gennemskuelighed, når uforudsete episoder opstår. I tillæg til gennemgangen af det løbsmæssige regelværk vil gennemgangen også indeholde en dialog omkring håndteringen af de spillemæssige konsekvenser.