DTC informerer

8. juni 2020

Elliot Tildren-behandlet

I forbindelse med Musketér–dagen på Skive Trav mandag d. 1. juni 2020 blev der rutinemæssigt indhentet behandlingsjournaler på et større antal heste.

Før løbene gennemgås behandlingsjournalerne for behandlinger, som er sket op til starten for at sikre, at eventuelle behandlinger er sket i henhold til Karenstidsreglerne.

Efterfølgende gennemgås behandlingsjournaler dybere for at kontrollere, at reglerne også har været overholdt ved hestenes tidligere starter. Her fokuseres blandt andet på, om der er sket nogen form for forbudt behandling.

Ved sidstnævnte gennemgang fremgik det, at hesten Elliot, der var/er i træning hos træner Gordon Dahl, d. 3. december 2019, som 3 åring var blevet behandlet med Tildren.

Brugen af Tildren på heste yngre en 4 år er ifølge de gældende regler en forbudt behandling, hvorfor der i henhold til §38.10 nedlægges startforbud på Elliot i mindst 180 dage. Startforbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Da Elliot ikke har været startberettiget i sine to seneste starter (d. 1. juni i Skive og d. 13. maj i Billund) fradømmes hesten jævnfør §28 de vundne præmier, og de efterfølgende heste i præmierækken flyttes op, og deres startpræmiesum vil med øjeblikkelig virkning blive belastet med den ekstra præmiesum.

Der vil ske en indsamling af oplysninger i sagen, hvorefter den vil blive overgivet til behandling i Skandinavisk Doping Komité.

-

Korrigeret resultat - 5. løb, Billund, d. 13/5-2020

Korrigeret resultat - 6. løb, Skive, d. 1/6-2020