DTC informerer

3. juli 2020

DTCs Løbsdomstol

behandlede torsdag den 2.juli 2020 jockey Frederik Kragh Olsens appel vedrørende den udelukkelse på 3 måneder, som han var blevet idømt i forbindelse med deltagelse i 6.løb på JVB den 16. maj.
Her var Frederik Kragh Olsen blevet dømt for at overtrådt Løbsbestemmelsernes §53 – løbsforseelse nr. 480 ”Åbne for konkurrent”.

Løbsdomstolen var enig i, at Frederik Kragh Olsen havde overtrådt Løbsbestemmelsernes §53, men nedsatte straffen til 2 måneders udelukkelse, som træder i kraft 17. juli og er gældende t.o.m. 16. september 2020.

Løbsdomstolens fuldstændige afgørelse fremgår af nedenstående

-

Afgørelse for Dansk Travsports Centralforbunds Løbsdomstol

Den 2. juli 2020 blev der afholdt møde i løbsdomstolen til behandling af den klage Frederik Kragh Olsen har indgivet over DTC’s afgørelse af 20. maj 2020. Ved afgørelsen er Frederik Kragh Olsen udelukket i tre måneder for overtrædelse af §53 i løbsbestemmelserne.

Til stede var:

DTC ved Klaus Storm og Peter Stenå

Klageren Frederik Kragh Olsen med travtræner Kaj Jensen

Påstande:

DTC påstod stadfæstelse

Klageren påstod frifindelse, subsidiært en kortere udelukkelse end 3 måneder.

Sagens bilag blev gennemgået og der blev vist film fra løbet den 16. maj 2020 på Jysk Væddeløbsbane.

Parterne havde lejlighed til at afgive forklaring og løbsdomstolen havde lejlighed til at stille spørgsmål.

Efter drøftelse nåede Løbsdomstolen frem til følgende afgørelse:

Frederik Kragh Olsen har overtrådt Løbsbestemmelsernes § 53 under et løb på JVB den 16. maj 2020. Overtrædelsen består i at Frederik Kragh Olsen bevidst har forladt sit eget spor og derved har givet en andel deltager en fordel. Straffen herfor fastsættes til udelukkelse i 2 måneder. Det overlades til DTC at bestemme hvornår straffen træder i kraft.

På løbsdomstolens vegne

Erik Hollensen