Positiv dopingprøve på Dortmund

7. december 2020

I forbindelse med Dortmunds start i 4. løb på Jydsk Væddeløbsbane den 4.oktober 2020 blev der taget en dopingprøve på hesten

Analysen af både A- og B-prøven har vist, at der er tale om en positiv dopingprøve (Triamcinolon acetonid).

Derfor fratages Dortmund sejren i løbet og pålægges grundet brud på dopingbestemmelserne (Karenstidslisten – Liste B) i henhold til (§38.10) et startforbud på 90 dage, der træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Da Dortmund aflagde en negativ test i en efterfølgende start den 31.oktober på Jägersro, vil Dortmund kunne starte uden yderligere dopingtest, når perioden på 90 dage er udløbet.

En udredning af sagen vedrørende placering af et eventuelt træneransvar påbegyndes. Når materialet er udarbejdet, vil det blive sendt til udtalelse hos Skandinavisk Doping Komite.

Med sportslig hilsen

Klaus Storm
Dansk Travsports Centralforbund

 

- OPDATERET 11/12-2020 -

Startforbud for Dortmund flyttes

Da der har været nogen usikkerhed om, hvordan placeringen af startforbuddet for Dortmund skulle ligge, har DTC bedt Skandinavisk Doping Komité tage stilling til dette, da det tidligere har været praksis (men ikke nævnt specifikt i Kalender Nr. 1 §38.10), at placeringen af et startforbud på eksempelvis 90 dage skulle gælde fra det tidspunkt, hvor den ansvarlige træner fik meddelelse om, at der var en positiv B-prøve, og det dermed var endeligt slået fast, at der var tale om en dopingsag.

Der er sket en ændring af denne indstilling på skandinavisk niveau (hvilket også vil fremgå af Kalender Nr. 1 for 2021), hvorved perioden fra nedlæggelse af startbuddet ved meddelelsen til den ansvarlige træner om en positiv A-prøve og frem til meddelelsen om en positiv B-prøve vil indgå i den periode, som startforbuddet omfatter.

Træner Marc Bæk fik meddelelse om den positive A-prøve ved et uanmeldt besøg den 10.november og blev ved samme lejlighed informeret om, at der blev nedlagt startforbud på Dortmund med øjeblikkelig virkning. Samme besked fik træner Marc Bæk senere på dagen i en telefonsamtale med DTC.

Derfor flyttes startforbuddet for Dortmund, således at hesten udelukkes fra start 10.november og 90 dage frem.