Støtte til Billunds aktive

24. august 2020

fra DTC's bestyrelses formand Lindhardt Jensen

Bestyrelsen i Dansk Travsports Centralforbund (DTC) har drøftet situationen omkring Billund Trav. Forbundet vil stå klar med støtte, hvis et salg af banens areal bliver en realitet.

Det kom som et chok for mange interessenter med tilknytning til Billund Trav, da et stort flertal blandt banens aktionærer på en generalforsamling tirsdag aften stemte ja til at sælge travbanens areal til Kirkbi.

I kraft af tirsdagens resultat kan den endelige vedtagelse af et salg nu finde sted på en ekstraordinær generalforsamling 14. september, hvor beslutningen kan vedtages med 2/3 flertal uanset størrelsen af den repræsenterede aktiekapital.

Hvis det sker, hvad meget tyder på, er der udsigt til, at Billund Trav afvikler sin sidste løbsdag med udgangen af 2021.

De unægtelig noget dystre fremtidsudsigter for banen har i denne uge været drøftet i DTC’s bestyrelse. Formand Lindhardt Jensen siger:  

»Vi har noteret os generalforsamlingens beslutning om at sælge banens areal og finder det meget, meget beklageligt, hvis det fører til en lukning af Billund Trav.«

Han forklarer, at forbundet er meget opmærksom på, hvilke negative konsekvenser en lukning kan få for travsporten i hele det syd- og sønderjyske område.

»Desværre har vi tidligere set de negative følger, som en banelukning har for et geografisk område, eksempelvis et stort tab af aktive udøvere og opdrættere. Derfor er vi fra DTC’s side klar til at se på, hvordan vi kan medvirke til at afbøde nogle af de negative konsekvenser, der uvilkårligt vil komme, hvis salget af arealet i Billund føres ud i livet,« siger Lindhardt Jensen.

Tæt samspil med banens organisationer

DTC-formanden fortæller, at forbundet vil følge situationen omkring Billund Trav tæt i den kommende måned.

»Hvis salget bliver definitivt, vil DTC hurtigst muligt gå i dialog med banens interessenter i bestræbelserne på at fastholde flest muligt i vores sport.«  

Da mange spørgsmål vedrørende Billund Travs fremtid endnu ikke er afklaret, vil Lindhardt Jensen på nuværende tidspunkt ikke udstikke eksakte garantier for, hvordan DTC’s støtte til banens aktive kan komme til at se ud.

»Det er det simpelthen for tidligt at sige noget konkret om. Men det kan eksempelvis komme på tale at yde ekstra tilskud eller tilbyde gratis start for aktive med tilknytning til Billund Trav. Det kunne også være at se på, hvordan banens ungdomsorganisation kan fortsætte sit virke i andre fysiske rammer,« siger han og uddyber:

»Det er dog værd at slå fast, at den endelige udformning af eventuelle støtteprogrammer naturligvis kommer til at ske i et tæt samarbejde med de forskellige organisationer, der er tilknyttet banen.«