Nyt fra DTCs bestyrelse

24. november 2020

Her finder du information om de fokusområder, som forbundets bestyrelse i øjeblikket arbejder med.

Dansk Travsports Centralforbund giver løbende sportens interessenter et indblik i nogle af de emner, der er på dagsordenen i bestyrelsen. Her vil du kunne finde information om overordnede processer og fokusområder i bestyrelsens arbejde, men der kan være detaljer, som ikke kan offentliggøres.

I denne udgave af ”Nyt fra bestyrelsen” vil forbundet informere om nogle af de emner, der blev drøftet på bestyrelsesmødet fredag 23. oktober. De enkelte punkter bliver kommenteret af formand Egon Jensen.

De offentlige emner på mødet var:

 

  • Coronasituationen og sæsonplan 2021

 

  • Update på DTC’s strukturarbejde

 

  • Takt og tone i travsporten

 

  • Møde med Billund Trav

 

1. Coronasituationen og sæsonplan 2021

I løbet af den seneste måned er der mellem de ordinære bestyrelsesmøder i DTC afholdt en række digitale møder om coronasituationen.

»De forskellige coronarestriktioner, som løbende har ramt samfundet, betyder, at vi flere gange har måttet reagere hurtigt i bestræbelserne på at tilpasse udøvelsen af vores sport til gældende retningslinjer fra myndighedernes side,« siger Egon Jensen.

»Heldigvis er en række af de restriktioner, der eksempelvis har ramt Nordjylland, nu blevet lempet. Det ændrer dog ikke på, at amatørsporten over hele landet desværre fortsat er hårdt ramt. I sæsonplanen for 2021 har vi derfor søgt at give amatørerne flere muligheder for at komme ud at køre.«

Efter et meget stort forarbejde i Sport & Udvikling har DTC’s bestyrelse vedtaget sæsonplanen for 2021. Den består af 250 løbsdage inkl. 13 rene amatørdage.

»Der har som altid været mange hensyn og ønsker at tage hensyn til i planlægningen af den nye sæson. Der kan måske være enkelte baner og måske også enkelte aktive, som ikke er helt tilfredse med udseendet af den nye sæsonplan, men overordnet set håber vi fra bestyrelsens side, at de fleste er tilfredse,« siger Egon Jensen.

2. Strukturarbejde i DTC

På et bestyrelsesmøde i starten af oktober nedsatte DTC tre arbejdsgrupper, der i øjeblikket ser på, hvordan travsporten fremadrettet skal drives såvel strukturelt som økonomisk. De tre arbejdsgrupper har fokus på henholdsvis ’struktur’, ’økonomi’ og ’synergi og forretningsudvikling’.

»Målet er, at vi får skabt en struktur i sporten, som alle - såvel aktive udøvere som ansatte - kan se sig selv i. Arbejdet har i den seneste måned pågået sideløbende i de enkelte grupper, og på det næste bestyrelsesmøde vil vi samle op,« siger Egon Jensen.

Formanden forklarer, at de tre gruppers arbejde skal flettes sammen i et samlet strukturforslag, som efterfølgende skal lægges ud til debat blandt travsportens interessenter, eksempelvis træner-, amatør- og montéforeninger samt repræsentanter fra ponysporten.

3. Takt og tone i travsporten    

Bestyrelsen er bekymret for, at travsporten risikerer at skræmme folk væk, når personer udsættes for verbale overfald i forbindelse med afvikling af en løbsdag.

»Fra bestyrelsens side vil vi kraftigt appellere til, at alle interessenter i travsporten udviser ansvarlighed og god praksis i forhold til almindelig god opførsel,« siger Egon Jensen og opfordrer alle til at orientere sig om indholdet i Travsportens code of conduct: https://www.trav.dk/sporten/travsportens-code-of-conduct/

Egon Jensen forklarer, at bestyrelsen også har drøftet, hvordan de selv kan leve op til de retningslinjer, der er beskrevet i ’Travsportens code of conduct’.

»Vores samarbejde internt i bestyrelsen og vores kommunikation udadtil skal foregå på en troværdig og konstruktiv måde – og det har vi naturligvis en løbende dialog om i bestyrelsen.«

4. Møde med Billund Trav   

 

DTC’s for- og næstformand har deltaget i et møde arrangeret af Billund Trav, hvor situationen for travsporten i Sydjylland blev drøftet, efter det blev kendt, at banen lukker ved udgangen af 2021.

 

»Foruden bestyrelsen for Billund Trav deltog repræsentanter for trænere, amatører, opdrættere, pony/ungdom, hesteejere og græsrødderne. Det var et særdeles konstruktivt møde, hvor der blev fremført mange tanker om det fælles mål, nemlig at bevare flest muligt aktive i travsporten,« siger Egon Jensen.

 

 

Næste bestyrelsesmøde i DTC afholdes mandag 30. november.